Impressum

ROTO střešní okna s.r.o.

Česká republika:

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika
Telefon: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@roto-frank.com

Jednatel:
Ing. Lubomír Kodad

IČ: 271 90 803
DIČ: CZ 271 90 803
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103 206

Slovenská republika:

Roto střešní okna s.r.o. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Kontaktná adresa:
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika
Telefón: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@roto-frank.com

Sídlo organizačnej zložky:
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Vedúci organizačnej zložky:     
Ing. Lubomír Kodad

IČ: 366 47 888
DIČ: 2022185814
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Bratislave, odd. Po, vl.1887/B.

Prohlášení

Obsah stránek www.rotostresniokna.cz a www.roto-frank.sk je stále aktualizován a ověřován. Přes všechnu snahu se však mohou data rychle změnit. Proto nemůže společnost Roto závazně ručit za aktuálnost, úplnost a správnost obsahu těchto stránek.

To platí také pro odkazy na cizí stránky, zveřejněné na www.rotostresniokna.cz nebo www.roto-frank.sk. Od obsahů publikovaných na všech těchto cizích stránkách se společnost Roto výslovně distancuje.

Obsah a struktura internetových stránek www.rotostresniokna.cz a www.roto-frank.sk jsou chráněny autorskými právy. Použití textů a fotografií, stejně tak jako rozmnožování informací a dat vyžaduje předchozí souhlas provozovatele těchto stránek.

Za vaše nápady a připomínky vám předem děkujeme.

autorenew