masseinbau-sanierung

Specifické požadavky

Požární ochrana, památková péče, renovace a okna na míru.

Dodržujte nařízení o požární ochraně

Při plánování a realizaci staveb jsou mimořádně důležitá nařízení o požární ochraně, která vychází ze zákona České národní rady. Jedním takovým nařízením může být požadavek na více jak jednu únikovou cestu. Roto nabízí bezpečnostní únikový výlez Designo WSA R8, který splňuje zákonné požadavky na druhou únikovou cestu. Prostřednictvím pneumatického otevíracího systému se křídlo plně otevře, čímž v případě nebezpečí zajistí únik přes střechu. Před kouřem a dýmem vás Roto ochrání díky střešnímu oknu Designo WRA R5 pro odvod kouře. Designo WRA R5 musí být instalováno specializovanou společností a během montáže musí být dodržené příslušné normy a předpisy.

Abyste měli v oblasti požární ochrany aktuální přehled, rádi vám poskytneme kontakt na specializované partnery, kteří vás podpoří při plánování, stavbě a údržbě vašich protipožárních opatření.

Speciální přání

Roto má pro vás řešení, ať už se jedná o atypické podkroví, renovace, nebo když potřebujete dostat do místnosti co nejvíce světla. Pro více světla můžete využít sestavu střešních oken namísto jednoho samostatného okna. Pro renovaci vřele doporučujeme střešní okno RotoQ, které díky svým rozměrům eliminuje stavební práce na minimum. Pokud jsou krokve hodně rozdílné nebo není možné zasahovat do původní konstrukce, podívejte se na naše okna na míru. Všechna střešní okna Roto mají skvělou energetickou účinnost, jednoduchou montáž a navíc vám vydrží mnoho let.

Naše tipy pro vaše plánování:

  • Naplánujte střešní otvor trochu větší.
  • Myslete na vhodné lemování a ostění oken.
  • U tandemových sestav oken věnujte pozornost také výšce parapetu.
  • Při renovaci oken změřte vnitřní rozměr ostění.
  • Rozměr objednejte o cca 2-3 mm menší něž naměřená rozteč skutečného stavu. 
  • Při objednávce vždy určete rozteč krokví nebo požadovaný rozměr vnějšího rámu pro každé střešní okno.

Příklady realizací

Stavební úpravy budov pod památkovou ochranou

Ochrana památek v České republice spadá pod Národní památkový ústav, který má za úkol ochranu a údržbu památek. S tím souvisí určitá pravidla, co a jestli lze na budově změnit.

Co se týká oken, odbor památkové péče chce velmi často zachovat velikost okna. Roto nabízí pro takové případy střešní okno Designo R4 a RotoQ s rozměry 60/60 ve dřevě, případně v plastu, se zateplovacím blokem, předmontovaným přímo z výroby a velmi dobrou energetickou účinností. Protože i budova pod památkovou ochranou může být energeticky účinná. 

autorenew