flag cs Czech

Impressum

ROTO střešní okna s.r.o.

Česká republika:

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika
Telefon: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

Jednatel:
Ing. Lubomír Kodad

IČ: 271 90 803
DIČ: CZ 271 90 803
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103 206

Slovenská republika:

Roto střešní okna s.r.o. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Kontaktná adresa:
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika
Telefón: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

Sídlo organizačnej zložky:
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Vedúci organizačnej zložky:     
Ing. Lubomír Kodad

IČ: 366 47 888
DIČ: 2022185814
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Bratislave, odd. Po, vl.1887/B.

Prohlášení

Obsah stránek www.rotostresniokna.cz a www.rotostresneokna.sk je stále aktualizován a ověřován. Přes všechnu snahu se však mohou data rychle změnit. Proto nemůže společnost Roto závazně ručit za aktuálnost, úplnost a správnost obsahu těchto stránek.

To platí také pro odkazy na cizí stránky, zveřejněné na www.rotostresniokna.cz nebo www.rotostresneokna.sk. Od obsahů publikovaných na všech těchto cizích stránkách se společnost Roto výslovně distancuje.

Obsah a struktura internetových stránek www.rotostresniokna.cz a www.rotostresneokna.sk jsou chráněny autorskými právy. Použití textů a fotografií, stejně tak jako rozmnožování informací a dat vyžaduje předchozí souhlas provozovatele těchto stránek.

Za vaše nápady a připomínky vám předem děkujeme.

autorenew