flag cs Czech

Právní upozornění

Odpovědnost

Roto střešní okna s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za úplnost, aktuálnost a kvalitu předložených informací. Jakákoliv odpovědnost ze strany Roto střešní okna s.r.o. za škody, vzniklé užitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, resp. vzniklé použitím chybných a neúplných informací, je vyloučena. Všechny nabídky jsou chápany jako „Invitatio ad offerendum“ (pozvánka k odevzdání nabídky) tzn. že po odevzdání nabídky musí být druhou stranou takováto nabídka akceptována, aby vznikl právní vztah mezi jednotlivými stranami. Obsahy cizích internetových stránek, na které odkazují přímo nebo nepřímo tyto internetové stránky, jsou mimo pole odpovědnosti společnosti Roto střešní okna s.r.o. Společnost Roto střešní okna s.r.o. prohlašuje, že v době, kdy byl vytvořen odkaz k těmto cizím stránkám, nebyl na těchto žádný nepřístupný obsah. Pokud by se po vytvoření odkazu objevil jakýkoliv nepřístupný obsah, společnost Roto střešní okna s.r.o. se od takového obsahu výslovně distancuje. Pokud bude společnost Roto střešní okna s.r.o. o takové skutečnosti informována, bude odkaz na nepřístupný obsah okamžitě odstraněn. To platí také pro příspěvky v diskusních fórech a návštěvních knihách, které byly vytvořeny společností Roto střešní okna s.r.o.

 

Autorská práva

Roto střešní okna s.r.o. se snaží při použití všech svých publikacích respektovat autorská práva grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, dále používat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, nebo využívat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez nutnosti licence. Všechny známky, uvedené v internetové nabídce a případně chráněné právy třetích osob, podléhají bez omezení ustanovením platných zákonů o ochranných známkách a vlastnickému právu jednotlivých zapsaných vlastníků. Copyright zveřejněných, námi samými vytvořených objektů zůstane pouze nám jako autorům těchto stránek. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez našeho výslovného souhlasu.

Uživatelské právo

Uživatelské právo na zveřejněné objekty, vytvořené zaměstnanci Roto střešní okna s.r.o. nebo objekty právně ošetřené ochrannou známkou zůstává pouze společnosti Roto střešní okna s.r.o. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není povoleno bez výslovného souhlasu společnosti Roto střešní okna s.r.o.

 

Právní účinnost

Toto vyloučení odpovědnosti je součástí naší internetové nabídky. Pokud by jednotlivá prohlášení nebo části tohoto textu již částečně nebo zcela neodpovídaly platné právní úpravě, ostatní části tohoto prohlášení zůstávají tímto nedotčeny. Dále platí při uskutečnění právního obchodu naše obchodní podmínky.

autorenew