flag cs Czech

Oznamovací systém

Korektní chování v souladu s předpisy je pro skupinu Roto nejvyšší prioritou. Úspěch naší společnosti se zakládá na integritě a dodržování pravidel. Chceme-li tomuto požadavku dostát, je důležité, abychom byli informováni o potenciálním nepřípustném jednání, které by mohlo mít pro naši společnost významné následky.

 

Náš oznamovací systém slouží k přijímání a zpracování oznámení ke skutečnému nebo domnělému porušování zákonů, Interního kontrolního systému (IKS) a ostatních směrnic skupiny Roto, stejně jako upozornění na jednání, v jehož důsledku se lze obávat významných ekonomických nevýhod pro skupinu Roto nebo poškození její pověsti.

Každé oznámení je ověřeno a důsledně sledováno. Šetření se provádí za dodržení nejvyšší důvěrnosti; oznámení může být podáno také anonymně. Mimoto zaručujeme maximální ochranu pro oznamovatele a dotčené osoby, stejně jako zaměstnance podílející se na objasnění oznámení.

 

 

Oznámení potenciálního nepřípustného chování

Máte možnost

 

  • podávat oznámení přímo a důvěrně, popřípadě také anonymně prostřednictvím digitálního oznamovacího systému na https://roto.integrityline.com/, zde zasílat dokumenty a zůstat v kontaktu přes vlastní poštovní schránku


Důležité upozornění při používání digitálního oznamovacího systému: Nenachází-li se vámi upřednostňovaný jazyk na seznamu, je oznámení možné také v každém jiném jazyce. Oznamovatelé se mohou sami rozhodnout, zda chtějí zůstat v anonymitě. Systém je ověřován podle předpisů o ochraně osobních údajů.

 

 

Podání oznámení

Aby mohlo být vaše oznámení přiměřeně zpracováno a vyšetřeno, je důležité, aby bylo co nejkonkrétnější. Při jeho formulování je namístě držet se těchto pěti otázek:

  • Kdo?
  • Co?
  • Kdy?
  • Jak?
  • Kde?

 

Coby oznamovatelé byste měli mít na paměti, že se vašimi popisy budou zabývat rovněž osoby působící mimo obor. Proto je vhodné, abyste byli k dispozici pro další dotazy.

 

Směrnice Roto pro oznamovatele

Bližší informace ohledně podání oznámení získáte ve směrnici Roto pro oznamovatele, na niž naleznete odkaz v digitálním oznamovacím systému.


 

Povšimněte si

Oznamovací systém není určen pro obecné stížnosti, interní (osobní) spory a rozepře nebo pro dotazy na výrobky a záruku. V případě obecných stížností, dotazů na výrobky nebo záruku se prosím obraťte na místní servisní jednotku společnosti Roto; v případě interních sporů nebo rozepří na svého nadřízeného, pracovníka příslušného pro daný proces nebo personální oddělení.

autorenew