Renovace střešních oken s Roto

K renovaci střešních oken neboli jejich výměně dochází především při modernizaci podkroví – ať už se jedná o lepší využití prostoru, jeho prosvětlení nebo např. zlepšení energetické efektivnosti podkroví. Střešní okna měníme především tehdy, mají-li svou životnost již za sebou, jejich technický stav není vyhovující a ani v souladu se současnými izolačními, bezpečnostními a estetickými standardy.

Aby výměna oken přinesla kýžený výsledek, je vhodné své požadavky konzultovat s odborníkem. Mohou nastat situace, kdy nemáme možnosti, ať již finanční, časové či jakékoliv jiné, a sáhneme po jednodušším, i když ne zcela odborném řešení. V tom případě se bavíme o Výměně 1 : 1, tedy kus za kus. Tato renovace je realizována sice bez velkých stavebních úprav v interiéru, ale zase naopak bez 100% možnosti zrevidovat stavební otvor a napojit střešní okno na všechny střešní vrstvy. Druhou možností je sice náročnější, ale po technické stránce dokonalejší způsob výměny střešních oken. Jedná se o Profesionální renovaci, kdy je nutná demontáž ostění v interiéru, aby bylo možné provést revizi stavebního otvoru, což se pojí s vyššími náklady a také časem na realizaci. Je nutné si však uvědomit, že výměnu střešních oken realizujeme na desítky let a v tom případě se Profesionální renovace zaručeně vyplatí. 

Správný tvar ostění má velký vliv na to, aby byl v meziprostoru okenního rámu a ostění dostatek místa pro izolaci. Pro zajištění maximálních tepelněizolačních parametrů jsou střešní okna Roto standardně s touto izolací (jedná se o zateplovací blok okenního rámu) dodávaná již z výroby. Při nesprávném tvaru ostění může docházet k nedostatečnému proudění vzduchu na vnitřní části okna a následně ke vzniku kondenzátu v chladném období. Je skutečně nutné na renovaci nahlížet jako na stavební celek, a ne se vždy zaměřit pouze na výměnu jednoho prvku celé „stavebnice“. Zcela zásadní pro fungování střešního okna je napojení parozábrany, tepelné izolace a tzv. pojistné hydroizolace, jakož i správný tvar ostění. Ostatně náležité provedení vyžaduje novelizovaná ČSN 746077 a je samozřejmě nutno splnit i požadavky dalších norem, jako je ČSN 730540-2 v platném znění. 

Výrobky vhodné pro použití při výměně starého střešního okna za nové 
Jak již víme, renovaci můžeme provádět více způsoby. Pokud chceme rekonstruovat celou střechu včetně krovu, máme zcela volné ruce při výběru střešního okna, sestav atd. Podobně bychom postupovali, kdybychom měnili jen krytinu a dávali novou izolaci. Zde jsme většinou omezeni pouze rozměry, protože rozteč krokví je již dána a nelze tuto dispozici snadno měnit. Největší omezení je v případě Výměny 1 : 1. Zde používá firma Roto střešní okno RotoQ se speciálním lemováním, které lze použít pro výměnu střešních oken jiných výrobců vyrobených před rokem 2000. V případě Profesionální renovace lze využít standardní nabídky střešních oken řady Designo a RotoQ se systémovým řešením plastového ostění. Roto také nabízí výrobu oken na míru, tedy přesně na požadované rozměry ostění.

Dálkové ovládání 
Pokud nezvažujete přímo výměnu manuálně ovládaného střešního okna za elektrické, ale pouze byste si přáli manuálně ovládané okno doplnit o dálkové ovládání, Roto má možnost dodatečné montáže elektrického ovládání. Střešní okna mohou být napájena přímo z el. sítě nebo mohou fungovat na solární pohon. Variantu se solárním pohonem můžeme využít v případě, že již není možné okno dodatečně napojit na elektroinstalaci, a to z jakýchkoli důvodů. Všechny produkty Roto můžete rovněž připojit ke své inteligentní domácnosti. Naše střešní okna mají řídíci jednotky již integrované a kabelové napojení na jakýkoli řídící systém vaší inteligentní domácnosti tak není problém. Vnitřní a vnější doplňky můžete napojit skrz své elektrické okno, nebo je samostatně připojit k řídícímu systému inteligentní domácnosti kabelem. V případě rádiového napojení je potřeba, aby váš řídící systém inteligetní domácnosti byl kompatibilní s našimi produkty.
 

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH
autorenew